همه ما فکر می کنیم برای داشتن اوقاتی خوش باید از خانه بیرون برویم، اما ما پیشنهاد دیگری داریم در خانه بمانید و کاری کنید خانوادتان شاد شوند بزرگترین تفریح می تواند خنده آن ها باشد.

چیدانه: همه ما فکر می کنیم برای داشتن اوقاتی خوش باید از خانه بیرون برویم، به یک پارک یا سینما اما ما پیشنهاد دیگری داریم در خانه بمانید و کاری کنید خانوادتان شاد شوند بزرگترین تفریح می تواند خنده آن ها باشد.


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه